$ Dolar İşaretinin Önemi ve Kullanımı – Temel Excel #03

13 Mar

TEMEL_EXCEL_3

Dolar İşaretinin Önemi ve Kullanımı

Bildiğiniz gibi satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil etmektedir. Excel’deki grafik veya nesnelerini kullanırken Mouse ile seçim yaparken $A$5:$F$19 şeklinde bir adresleme yazar. İki Nokta ve Noktalı Virgül konusunda bahsettiğimiz bilgiye göre A5:F19’un ne demek olduğunu biliyoruz. Ancak aralardaki $ işareti ne demek olduğunu tahmin ediyoruz ya da kısmen biliyoruz. Bu makale de yapısını ve arada kaçırdığımız bir nokta var mı, bilmeyenler için sağlam bir temel oluşturacak bir makale yazmaya çalışacağım. Dolar İşaretinin Önemi ve Kullanımı

Excel’de diğer Office programları gibi kopyala yapıştır özelliği ile kopyalanan verinin aynını aktarır. Fakat eğer formülden bahsedersek kopyala yapıştır işlevi farklı kullanılmaktadır. Çünkü formüllü alandaki kopyalama maksadı içindeki değerler değil işlevini kopyalamaktır. Bunun için formülü kopyala yapıştır yaptığımızda ilgili hücrenin kaç hücre kadar ilerlemişse o kadar hücre adreslemesi değişecektir.

Bunu bir örnekle izah edecek olursak;

En iyi örneği Döviz Kuru olan tabloda anlatabiliriz. Dolar bazlı bir tablomuzda her gün değişen döviz kurunu tüm bir tabloda kullanmak istiyoruz (Şekil-1). Bu değerlerin dolar bazlı fiyatını görmek için tüm verileri değiştirmek zorunda kalacağız. Bunun yerine Tablonun dışında ayrı bir yerde döviz kurunun o anki değerini yazar tüm tablodaki verileri buna göre şekillendiririz. Dolar İşaretinin Önemi ve Kullanımı

Satış fiyatı alanın ilk satırına =C5 (Yazıcı Satış Tutarı) x C2 (Dolar Kuru) yazalım ve aşağıya doğru yapıştıralım.

Şekil-1 : Dolar İşareti Kullanımı – Kur İle Satış Fiyatı Hesaplaması-1

Şekil-1 : Dolar İşareti Kullanımı – Kur İle Satış Fiyatı Hesaplaması-2

Şekil-1 : Dolar İşareti Kullanımı - Kur İle Satış Fiyatı Hesaplaması-3

Şekil-1 : Dolar İşareti Kullanımı – Kur İle Satış Fiyatı Hesaplaması-3

Hücreyi aşağıya doğru sürüklediğimizde (Şekil-2) bazı alanlarda #DEĞER! Hatası, bazı alanlar 0 gibi kararlı olmayan değerler gelmektedir. Şekil-3’de Formülü denetlediğimizde (Formül uyguladığımız alandayken Formüller > Formul Denetleme> Etkileyenleri İzle) işaretlerde görüldüğü gibi ilk yapıştırırken C5 Hücresi aşağı doğru kopyaladığım için C5,C6, C7, C8, C9, C10 şeklinde yapıştırdı, C2 hücresi olan Döviz kuru’da C3,C4,C5,C6,C7 olarak yapıştırdı. Ancak biz döviz kuru C3’de sabit kalsın istiyoruz. Bir şekilde formülleri sabit tuttuğumuzda binlerce satırlık tablo ise bu sefer de kopyalama da formülün ilerleyebilmesini bekliyoruz.Dolar İşaretinin Önemi ve Kullanımı

Her iki işlemi de aynı yapabilecek işlev Hücre sabitlemedir. Bu da $ işareti ile sağlanır.(Döviz Kurundaki alan değil karıştırmayalım. Sadece isim benzerliği J)

Şekil-4 : Dolar İşareti Kullanımı – Kur İle Satış Fiyatı Hesaplaması-4

Şekil-5 : Dolar İşareti Kullanımı – Kur İle Satış Fiyatı Hesaplaması-5

Şekil-6 : Dolar İşareti Kullanımı – Kur İle Satış Fiyatı Hesaplaması-6

Eğer hücre kopyalarken satırların ilerlemesini istemiyorsak; satırları temsil eden rakamın önüne $ işareti koyarız. Döviz Kuru yazan hücre C2’den örnek verirsek C$2 şeklide yaptığımızda ve hücreyi tekrar aşağıya doğru sürüklediğimizde döviz kuru sabit diğer alanların değişkenlik gösterdiğini Şekil-4’de görmekteyiz.

Aynı şekilde sütun sabitlemek istediğimizde ise $C2 şekilde sütunları temsil eden harfin önüne dolar işareti koyuyoruz.

Formülü yapıştırırken hem satırlarda (1,2,3 ) hem de sütunlarda (A,B,C,D) yapıştırırken ilerlemesini istemiyorsak hem satırın hem de sütunun temsil eden harf ve rakamın önüne $C$2 şeklinde dolar işareti koyarız. Böylece hücre her kopyalamada sabit kalacaktır.

Şekil-7 : Dolar İşareti Kullanımı – Hücre Sabitleme

 

Örneğin grafik eklerken veriyi seçtiğimizde excel otomatik olarak hücre sabitleme kullanmıştır. Buda gösteriyor ki excel’de sabit olması gereken yerlerde otomatik $ işaretlerini koymaktadır.

SORU : Ekteki tabloda İllerin Nüfus ve km2’sine göre dağımı görülmektedir. Bunların toplam alana göre yüzdesel gösterimini nasıl yapabiliriz.Dolar İşaretinin Önemi ve

Kulla

Şekil-8 : Dolar İşareti Kullanımı – Türkiye km2 ye göre yüzdesel dağılım

nımı

Hesaplama yapmadan önce KM2 ve NÜFUS alanlarını toplamını en alta ekliyoruz.  Şekil-9 (Toplama yapmanın kısayolu C83 hücresine gelip CTRL + M yaparak tüm sütunun toplamını alabilirsiniz.)

Şekil-9 : Dolar İşareti Kullanımı – Türkiye km2 ye göre yüzdesel dağılım-2

 

KM2 % alanını hesaplamak için ilk veri sütunu olan Adana ilinin Km2 % alanında yani F2 hücresinde konumlanıyoruz. = Adana KM2 / Toplam KM2  bölüyoruz. (Formül olarak =C2/C83 )

Şekil-10 : Dolar İşareti Kullanımı – Türkiye km2 ye göre yüzdesel dağılım-3

Şekil-10’un 2. adımında görüldüğü bir sayısal değer çıkmaktadır. Bu değer sayısal bir veridir. Bu verinin tipini yüzde olarak değiştirmek için formül yazılan hücrenin içinde konumlandıktan sonra Şekil-11 Giriş Sekmesi > Sayı bölümünden % butonuna basıyoruz.  Sayısal değerimiz artık yüzde ile ifade etmektedir. Ancak çıkan değer %2 olarak çıktı. Bu değeri iki virgül sağa kaydırmak için iki seviye detay görmek için yani 2% değerini 1,80 şeklinde görmek için Şekil-11. 2.Adımdaki butona 2 defa tıklamanız yeterli olacaktır.

Şekil-11 : Dolar İşareti Kullanımı – Türkiye km2 ye göre yüzdesel dağılım-4

Artık Adana ili için Tüm Türkiye’ye göre oranının 1.80 olduğunu tespit ettik. Bunu tüm alanlara tüm iller adına belirlemek için Toplam Km2 alanını (C83 Hücresi ) Hücre Sabitleme yanı $ koyarak sabitleyeceğiz. Konuyu anladığımıza göre bu çözümü kısayol kullanarak yapalım.

Hücre Sabitlemede F4 Tuşu

Adana İlinin Km2 % alanına gelip F2’ye basarak formüllü alanın içine girelim. Daha sonra Yanıp Sönen Cursorı  C83 yazısının herhangi bir yerinde konumlandıralım (Mouse ile seçiniz). Daha sonra F4 tuşuna basınız. İlk F4 bastığımızda $C$83 olarak satır ve sütun sabitler. Tekrar tekrar basarsak farklı kombinasyonlarda işlemi tekrar edecektir. Örneğin ( $C83 C$83      C83 ) gibi sadece satır, sadece sütun veya hiç sabitleme yok şekilde değişecektir. Dolar İşaretinin Önemi ve Kullanımı

Örneğimize dönecek olursak hücrede konumlandıktan sonra bir kere F4’e basınız ve satır ve sütunu sabitlediğini görünüz. (Aslında Sadece satırı sabitleyeceğiz. Bunun içinde C$83 yapılır. Ancak Satır-Sütun sabitleme’de doğrudur.)

Şekil-12 : Hücre Sabitleme F4 Tuşu Kombinasyonları -1

 

Hücreyi sabitlediğimize göre artık aşağıya doğru kopyalamayı yapabiliriz. Kopyalamadan önce Tipini % olarak değiştirdiğimizden tüm hücrelere formül kopyalama işlemi yaparken aynı zamanda % tipini de yapıştıracaktır.

Sonuç olarak Şekil-13’deki gibi bir görünüm elde etmiş olacaksınız.

Şekil-13 : Hücre Sabitleme F4 Tuşu Kombinasyonları -2

 

Verileri teyit etmek için Km2% alanının en altına gelerek yüzdesel değerlerin toplamını alın. Sonuç 100 çıkarsa yapılan işlem doğru yapılmış demektir.

Tablo Yüzdesel Dağılım Teyidi

Sizde Deneyin!

Bu anlatımdan yola çıkarak TEMEL EXCEL 3.$ İŞARETİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI.xlsx linkinden dosyayı indirirerek İllere göre Nüfus Dağılımının yüzdesel hesaplamasını aşağıdaki örnek excel link’i ile deneyebilirsiniz. Ayrıca çalışma da aynı dosyada yer almaktadır.

TEŞEKKÜRLER

[avatar user=”mstcetin” /]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir